Ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε από την unweb.me Ε.Π.Ε. για τη 2η φάση του labs.opengov.gr.

H unweb.me είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την έρευνα και την agile ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ΕΛ/ΛΑΚ.

Επικεντρωνόμαστε σε δικτυακές εφαρμογές που έχουν σχέση με διαχείριση περιεχομένου, κοινωνική δικτύωση, μετάδοση πολυμέσων και συστήματα γεωγραφικών πληροφορίων. επικοινωνία αποποίηση ευθύνης